ANHYDRITOVÁ LITÁ PODLAHA

PROČ ANHYDRITOVOU PODLAHU OD NÁS?

 • jsme zkušená stavební firma, máme za sebou řady kvalitních realizací
 • realizujeme lití anhydritové podlahy v TOP kvalitě na českém trhu
 • provádíme lití anhydritové směsi od certifikovaných českých výrobců
 • působíme v Středočeském, Ústeckém kraji a Praze
 • standardem je proměření stavby před samotnou realizací a nákupem izolací
 • ZDARMA provedeme zaměření stavby a poradenství pro správnou přípravu podkladu podlahy
 • provádíme kompletní  přípravu včetně pokládky izolací
 • nabízíme nízké ceny podlahových izolací, separačních a ALU fólií, okrajových dilatačních mirelovových pásů díky našim generálním dodavatelům
 • připravíme podklad pro aplikaci anhydritové podlahy tj. pokládku EPS S, případný podsyp a vyrovnání, pokládku separačních folií a mirelonových pásů

VÝHODY ANHYDRITOVÝCH PODLAH

Proč si vybrat anhydritovou podlahu?
 moderní a efektivní řešení odpadá ruční vyrovnání betonu
 vysoká pevnost, minimální roztažnost
 rychlá realizace (lze položit až 1000m2 za jediný den)
 skvělá tepelná vodivost
 možnost provedení bez dilatačních spár
 ideální řešením pro podlahové vytápění
samonivelační efekt – není potřeba již další vyrovnávací vrstvy
pokládají se bez železných sítí
výborná zatékavost směsi
lze využít jako podklad pro dlažby, koberce, lino, plovoucí podlahy, atd.
vysoká rovinatost ± 0,1cm
realizace je čistá, bezprašná

KONSTRUKČNÍ TYPY PODLAH

Jaké jsou typy použití?

1. ANHYDRITOVÁ PODLAHA NA ODDĚLOVACÍ VRSTVĚ

oddelovaci

 

Potěr v celé ploše oddělit od podkladu nejčastěji PE, fólií nebo voskovaným papírem. Hliníkovou fólii bez úprav nepoužívat! Není-li provedena hydroizolace, musí tuto funkci zajistit oddělovací vrstva. Tloušťka AFE 20 musí být min. 30 mm.

_______________________________________________________________________

 

2. ANHYDRITOVÁ PODLAHA PLOVOUCÍ (NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVĚ)

plovouci

 

Potěr v celé ploše oddělit od podkladu tepelně izolační nebo akustickou vrstvou. Ohraňující a prostupující konstrukční prvky jsou odděleny okrajovou dilatační páskou. Tepelně izolační desky musí mít celkovou stlačitelnost max. 5 mm. Tloušťka AFE 20 musí být min. 35 mm.

 


 

3. ANHYDRITOVÁ PODLAHA VYTÁPĚNÁ

vytapena

 

Zpravidla se provádí jako plovoucí potěr na tepelně izolační vrstvě. V potěru je zabudován systém podlahového vytápění. Tloušťka AFE 20 musí být min. 35 mm nad horní okraj trubky topného systému.

 

 

VLASTNOSTI ANHYDRITU

Co je to anhydrit?
 • Anhydritová podlaha je potěr skládající se z anhydritu, kameniva a přidané vody
 • Anhydrit je pojivo vyrobené z energosádrovce, který ve směsi způsobuje, že podlaha je soudržná a dosahuje vysoké pevnosti
 • Na rozdíl od jiných minerálů, jako je sádrovec  (CaS0 4 , 2H 2 O), anhydrit neobsahuje ve své krystalové struktuře žádnou vodu = je to bezvodá sloučenina
 • Anhydrit je minerál ze skupiny síranů vápenatých  (CaS0 4 )

PŘÍPRAVA PRO LITÍ ANHYDRITU

Příprava podkladu před samotnou realizací je důležitý krok pro kvalitní anhydritovou podlahu.

Naše firma provádí kompletní přípravu. Nicméně, v rámci úspory si přípravu pod anhydritovou podlahu provádí investoři sami, to není na škodu, protože z velké míry jsou takové podklady skvěle připraveny, a pár nepovedených detailů nemáme problém před aplikací opravit nebo odstranit.

Na podlahu na oddělovací vrstvě, na tepelně izolované vrstvě a podlaze vytápěné kde separační folie většinou nahradí systémová deska nebo dnes oblíbená ALU folie, budete potřebovat:

 • Separační folii ( polo-rukáv )
 • Okrajový dilatační mirelonový pás s tzv.košilkou( proužek igelitu natavený na mirelonu)
 • Lepenku na papír ( ideálně hnědou aby byly vidět již slepené spoje)
 • Pistolovou nebo trubičkovou pěnu

Na vyskládanou izolaci, pokud to lze ve dvou vrstvách( veškeré prořezy a průchody instalací je dobré zasypat pískem do úrovně izolace, prostupy řádně propěnit) se položí separační folie, která se lepenkou na košilku mirelonu, který jste již rozmístili po obvodu přilepí. V rozích se mirelonu nechá dostatek prostoru aby při aplikaci nevznikal kulatý roh. Zároveň i košilka se nechá dostatečně na volno, aby anhydrit vahou nestrhl mirelon od zdi do anhydritu nebo pokud se mirelon udrží na zdi nevznikal na košilce náběh kde tloušťka anhydritu je pouze 1 – 3 cm (hrozí zbytečné prasknutí po kraji, protože pod napnutou košilkou je dutý prostor).

Vaší snahou je v podstatě připravit vodotěsnou vanou a zabránit protečení anhydritu pod izolace a jejich následné přizvednutí.

Pokud budete dělat přípravu pro vytápěnou podlahu postup je stejný jenom separační folii nahradíte systémovou deskou , zde je potřeba košilku mirelonu zasunout pod první nejbližší trubku podlahového topení. Pokud se používá ALU folie lepí se k mirelonu jako na podlahu na oddělovací vrstvě nebo tepelně izolované vrstvě. A výsledek by měl vypadat:

Čím lépe je podlaha pro aplikaci anhydritu připravena, tím snazší a méně komplikované je položení anhydritového potěru.

APLIKACE ANHYDRITU

Jak probíhá lití?

Výroba anhydritového litého potěru probíhá přímo na stavbě použitím výrobního zařízení (MIXMOBIL), které je současně i čerpadlem pro primárně vyrobenou směs.

Anhydritová směs je vháněna pomocí MIXMOBILU do hadic, které dovedou směs na místo určení. Vrstva potěru se následně změří do požadované výšky a rozčeří nivelačními latěmi. Odpadá pracné a nákladné dodatečné stěrkování. S čerstvým litým potěrem odpadají zbytečné přípravné a úklidové práce a hlavně – objednáváte jen tolik, kolik opravdu spotřebujete – odpadá starost se zbytky v autodomíchávačích.

Mixmobil je opatřen tenzometrickými váhami, takže je každá záměs přesně navažována jako na betonárnách nebo automatizovaných provozech. Celá výroba a výběr materiálů probíhá podle normy ČSN-EN 13 813 – včetně odběru vzorků a jejich posuzování akreditovanými laboratořemi. Toto je zásadní rozdíl mezi výrobou anhydritového litého potěru a suché cementové směsi přímo na stavbě.

ZÁSADY CHOVÁNÍ PO APLIKACI ANHYDRITU

Jak se starat o čerstvě aplikovanou litou podlahu?

OŠETŘENÍ PO APLIKACI ANHYDRITOVÉ PODLAHY

Po aplikaci 48 hodin chránit před průvanem. Stavbu ponechat zavřenou, pouze druhý den 1 x 30 minut intenzivně vyvětrat. Od třetího dne pravidelně a intenzivně větrat. Během vysychání anhydritového potěru neskladovat materiál na podlaze!

ROZTÁPĚNÍ ANHYDRITOVÉ PODLAHY

Od 8. dne po aplikaci AFE lze začít s roztápěním podlahy na 25°C, tato teplota se ponechá 3 dny bez automatického řízení a nočního poklesu. Po třech dnech se dále postupně systém roztápí s denním nárůstem o 5°C na max. teplotu 45°C, na této teplotě se udržuje 6 dní bez nočního poklesu. V průběhu roztápění je nutné trvale dostatečně větrat.

KONTROLA VYSYCHÁNÍ

Kontrola vysychání se provádí za max. teploty během provozu topení položením PE folie o rozměrech cca 50 x 50 cm na AFE. Okraje folie se přilepí lepicí páskou. V prostorech stále pokračuje větrání. Jestliže se během 24 hodin neobjeví pod folií žádné stopy vlhkosti, je AFE dostatečně suchý. Tato zkouška je pouze orientační a není závazná pro další, zejména dřevěné lepené krytiny.

SNIŽOVÁNÍ TEPLOTY

Je-li potěr podle provedené zkoušky CM suchý, může se vytápění postupně (denně o 5°C) snižovat na 18 – 20°C. Na takto temperovaný podklad se v zimě ukládá krytina, v ostatních obdobích není nutné podklad temperovat.

ZATĚŽOVÁNÍ ANHYDRITOVÉHO POTĚRU

Vyšší mechanické zatěžování (např. lešení, štafle apod.) se doporučuje až po uplynutí 7 dnů.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

V případě lepení obkladů nebo eventuálních oprav vždy povrch anhydritového potěru upravit penetračním přípravkem A&H nebo jiným podobným.

CERTIFIKÁT